Estimated read time 11 min read
Categories
Kinh tế - Tiêu dùng

Smartphone màn hình gập và màn hình cuộn: Thiết kế nào tốt hơn?

Điện thoại thông minh có đủ hình dạng và kích cỡ. Điện thoại có thể cuộn và có thể gập lại là 2 loại điện [more…]