Estimated read time 5 min read
Categories
Đời sống - Văn hoá

MC Quyền Linh lấy tiền của vợ cho người không quen biết

Tham gia chương trình truyền hình, MC Quyền Linh hiếm hoi nhắc đến chuyện lấy tiền của vợ đi làm từ thiện. MC Quyền Linh [more…]