Estimated read time 9 min read
Categories
Doanh nhân - Doanh nghiệp

Madam Nhung Nguyễn: ‘’Tôi tự tin mình là một doanh nhân thời đại mới’’

Ngày 11 tháng 11 vừa qua, doanh nhân Nhung Nguyễn (Nguyễn Thị Nhung) – đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Woman of The [more…]