Estimated read time 6 min read
Categories
Đời sống - Văn hoá

Én bạc Tú Trinh – 15 năm vẫn yêu và cống hiến với Nghề dẫn chương trình

Tú Trinh là một MC, BTV tài năng và xinh đẹp của Trung tâm Truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Cô được [more…]